otєrєzє.cz

Coming out

Zajímalo mě, jak vykládá výraz „coming out“ (přiznání) wikipedie:
 
Coming out je v širším smyslu označení procesu, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou sexuální orientaci („coming out před sebou samým“ či tzv. „vnitřní coming out“). V užším smyslu se používá pro okamžik svěření jiným osobám, případně veřejnosti (tzv. vnější coming out). V nejobecnějším smyslu lze výraz použít i pro zveřejnění informace, která dosud byla utajována. Může se také užívat ve spojení s osobami nebo skupinami osob, které se rozhodly veřejně prezentovat své pohledy a názory obecně považované za odlišné od názorů společnosti.
 
Vnitřní coming out nejčastěji nastává v průběhu puberty, kdy se začíná nejvýrazněji projevovat lidská sexualita. Výjimečně však může přijít i v pozdějších fázích života. Protože coming out přináší stres spojený s přijetím vlastní odlišnosti, v důsledku tzv. internalizované homofobie, bývá někdy předmětem činnosti svépomocných skupin mládeže či psychologického poradenství. Míra obtížnosti zvládnutí coming outu závisí jak na vnitřních dispozicích člověka, tak na prostředí, v němž žije, na přístupu lidí z nejbližšího okolí i na celkové společenské atmosféře. Vzhledem k věku, kdy nejčastěji k tomuto procesu dochází, může být někdy komplikován např. školní šikanou nebo obavou z ní. Udává se, že mezi mladými homosexuálními muži je zvýšené procento sebevražedných myšlenek i pokusů. V užším smyslu se termín coming out používá pro okamžik, kdy se osoba se svojí orientací dobrovolně svěří jiným osobám (nejčastěji rodině, přátelům, známým, spolupracovníkům), veřejně ji deklaruje anebo svoji orientaci přestane tajit před svým okolím (tzv. „vnější coming out„). Proces coming outu nelze zaměňovat soutingem, což je zveřejnění sexuální orientace třetí osobou, nejčastěji proti vůli samotného subjektu.Z důvodu obavy před diskriminací a chování okolí (viz homofobie) trvá coming out často několik let a většinou dochází k zveřejnění orientace jen před úzkým okruhem vybraných osob. Coming out se může týkat také osob veřejného života, které oznámí svou menšinovou sexuální orientaci nebo příslušnost k jiné nezjevné menšině prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Zaznívají názory, že coming out vážených osob veřejného života zlepšuje postavení sexuálních menšin v očích veřejnosti.
 
V USA i dalších zemích připadá na 11. říjen tzv. Coming Out Day, který slouží pro upozornění na existenci sexuálních menšin ve společnosti, jejich potřeby a problémy.
 
 
Můj komentář:
Ježiši – ono to má i svůj den! Ještě že to není u nás, to by ty minority chtěly už moc ne?!
Jooo minorita – to jsou ty chudáci!
Potřebujou mít svůj den, aby všude rozkecali to, co nikoho nezajímá.
No a co, tak je gay? Tak je lesba? A co jako? Ať si je, hlavně ať mi to nevnucuje a ať ho nepotkávám každý den na ulici – nedej bože v práci. Panebože on má už dítě? Příšerné!!!!
 
Tak tohle bych řekla, že bude nejtypičtější reakce… 🙂 Svým způsobem je to pravda.
 
Díky mému malému coming outu tenkrát před půl rokem s manželkou jsem teď v situaci, kdy se mi nediví, proč mám nalakované nehty, proč je ještě vidět linka pod očima nebo proč se vyzuju a mám na sobě silonky… už se nediví a to jsem chtěla.
 
Ale velký coming out ani plánovat nemohu. Nejsem na to připravená. Nebo spíš – nejsem v situaci, kdy ho mohu udělat…
A jestli mě tu někdo pozná? Tak ať.
Už jednou můj jeden blog něco vyřešil, když jsem několik let popisovala absurdity, jaké se děly ve státní správě na jednom úřadě, kde jsem pracovala. Tehdy jsem mohla zatloukat, že to nepíšu já, ale přišlo mi správné se k tomu přihlásit, když mě vyslýchala ředitelka a další tři lidé… Pravda bolí. 🙂 Byl to poslední důvod proč po 12ti letech ve státní správě odejít. Těžké rozhodnutí, ale to co přišlo mě obohatilo.
 
A vlastně takový můj „vnitřní coming out“ už u mě proběhl dávno. Jen si to v těchto dnech snažím srovnat v hlavě, už je toho na mě moc…
 
 
Přemýšlím, proč vlastně coming out? K čemu je dobrý?
 
K ničemu. Tedy nikomu z ostatních lidí na tomhle světě.
 
Coming out je jen a pouze kvůli osobě, která coming out provede. Aby se cítila lépe.
 
A cítí?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.