otєrєzє.cz

Patálie s novým rodným číslem

Včera jsem se snažila na internetovém portálu ČEZ změnit si jméno a hlavně rodné číslo. Ani jedno se ale přes internetový portál změnit nedá (stejně tak nelze změnit rodné číslo přes internetový portál zdravotní pojišťovny), tak mě přešla chuť a řekla jsem si, že ČEZ prostě vynechám. Tak budou chodit elektronické složenky „na manžela“ 🙂
 
Dnes ráno telefonát:
„Nováková, dobrý den.“
„Dobrý den, já jsem ze společnosti ČEZ a potřebovala bych mluvit s panem Novákem.“
„Ten tu teď není.“ (On už tu jaksi nebude nikdy.)
„Aha, dobře, paní Nováková. Já bych tu měla pro vašeho manžela jednu nabídku. Řeknu vám, o co jde, a vy to panu manželovi řeknete, případně se může ozvat ano?“
„Ale on je teď na delší dobu v zahraničí.“
„To nevadí, já vám pošlu do sms odkaz na naší nabídku a uvidíte.“
 
To bude otrava pořád říkat, že mám manžela v zahraničí, když někdo zavolá a bude chtít pana Nováka.
 
 
Tenhle článek bych ještě ráda na blogu měla, přestože ten předchozí byl poslední a logicky být poslední i měl, ale včera jsem řešila ještě další velkou spoustu věcí vyplývajících ze změny jména, ale převším rodného čísla. Takže nejde ani tak o mé „veselé příhody ze života“ (i když je fakt, že veselé jsou), jako o fakta, která jednou musí řešit po ukončení přeměny každý. Článek mám rozepsaný ještě z doby před zveřejněním posledního článku a protože se některé procesy příliš dlouho táhnou a článek nelze zveřejnit zpětně, skočí mi na poslední místo trochu nelogicky tento.
 
 
Při změně jména z mužského tvaru na neutrální tvar ke změně rodného čísla nedochází. Zůstalo mi to původní, takže stačilo vždy všude ukázat jen občanský průkaz s novým neutrálním jménem a každému došlo, že pokud je rodné číslo stále stejné, jsem to já a mám změněné jen jméno.
 
Jelikož jsem byla líná, nechala jsem spoustu podřadných organizací a institucí stranou a změnu jména jim nenahlásila s tím, že ji nahlásím až za rok, kdy budu mít změnu definitivní a to na ženský tvar Tereza. Přeci nebudu po roce zase všechno obíhat. Ono to opravdu zabere pár dní. Vytvořila jsem si svůj seznam, který je ale u každého jiný. (Ne každý má plyn apod.)
 
 
Prvotní změna na matrice se automaticky provede na propojených úřadech, na které není třeba změnu hlásit:
 
Katastrální úřad
Živnostenský úřad (k němu se ještě vrátím, ten s Dominikou stále ještě řešíme)
Finanční úřad
(Změnu u ostatních institucí, které nenavštěvuji (jako např. Úřad práce) se mi zjistit nepodařilo.)
 
 
Změnu jsem v mém případě měla nahlásit na:
 
Referát občansko-správní agendy MěÚ (občanský průkaz)
Referát dopravy MěÚ (řidičský průkaz)
Poskytovatel energií (elektřina, plyn, voda…)
Bytové družstvo
Zdravotní pojišťovna
Registr vozidel (vlastním-li vůz)
Pojišťovna (domácnost, vozidlo, životní poj., atd.)
Mobilní operátor
Poskytovatel internetu v domácnosti
Zaměstnavatel
 
 

Zdravotní pojišťovna

Na mou zdravotní pojišťovnu jsem poslala naskenovaný doklad o změně občanského průkazu e-mailem a přiložila naskenovaný původní občanský průkaz.
Do tří dnů mi přišla na e-mail odpověď, že mi v systému zdravotního pojištění bylo zaevidováno nové rodné číslo s platností od 1.8., tedy zhruba za 14 dní.
Po tomto datu bude vyrobena nová kartička zdravotní pojišťovny a zaslána do tří týdnů obyčejnou poštou na mou adresu.
 
To znamená, že do 31.7. musím u lékařů používat původní kartičku, přestože mi za pár dní poštou přijde ještě dočasná kartička již na nové jméno a rodné číslo, kterou se ale budu prokazovat v době od 1.8. do doby, než mi dorazí trvalá kartička (zhruba do tří týdnů).
 
 
Narazila jsem ale na takový malý problém.
 
Ty organizace, kde jsem změnu z Tomáše na Terry hbitě nahlásila před rokem a půl jsou teď (pro mě) ve výhodě, protože stačí předložit doklad o změně občanského průkazu, který mám pro jistotu i naskenovaný a na kterém je napsáno, že Terry se mění na Tereza (totéž je i v rozhodnutí z matriky) a dále že staré rodné číslo se mění na nové rodné číslo.
 
Tento údaj, že staré rodné číslo se mění na nové je ale pouze na tomto papírovém náhradním dokladu do doby, než obdržím nový občanský průkaz. Pak mi ho vezmou.
 
A to je ten problém.
 
Budu mít v ruce nový občanský průkaz na jméno Tereza s novým rodným ženským číslem a půjdu na ČEZ, kde mám nahlásit, že chci, aby mi přepsali nějakého Tomáše s mužským rodným číslem na Terezu se ženským.
 
Poklepou si na čelo a řeknou, že to by mohl chtít každý. Nehledě na to, že jsem si nemusela vzít podobné příjmení odvozené od toho původního mužského (tedy Nováková), ale klidně jsem si mohla zvolit např. Veselá. To by v tom pak byl krásný guláš.
 
„Pane vedoucíííííí! Nějaká Veselá tu tvrdí, že máme všechno přepsat z pana Nováka na ní, no chápete to???“ 🙂
 
Postrádám dokument, ve kterém je uvedeno, že se mění mé původní rodné číslo na nové.
 
Proto se teď během tří týdnů snažím oběhat všechny instituce, které stihnu ještě než mi ten jediný (dočasný) doklad vezmou.
 
Ideální by bylo, kdyby pro takové případy matrika vystavovala potvrzení, ve kterém by bylo uvedeno, že Tom se mění na Terry se stále stejným rodným číslem a poté se Terry mění na Terezu již s novým rodným číslem. Žádné takové potvrzení matrika nevydává.
 
Tak jsem pátrala.
 

Stejnopis maturitního vysvědčení

Jelikož zrovna (úplně jako na potvoru) potřebuji doložit maturitní vysvědčení, ale již opravené na nové jméno, hledala jsem kontakt na mojí střední školu (která je odsud asi 90 km). Moje střední škola již na původním místě nesídlí, tak se mě trochu zachvátila panika, ale našla jsem si jinou školu, o které jsem se domnívala, že by mohla převzít archiv té mé.
 
Zavolala jsem na uvedené číslo a zvedla to sekretářka, která i přes prázdniny ve škole sedí.
 
Vysvětlila jsem jí, že jsem před několika lety maturovala na ekonomce a potřebovala bych opis maturitního vysvědčení. Řekla mi, že archiv skutečně převzali oni a rádi mi ho vystaví, ať jí nadiktuji údaje.
 
Jenže já ve skutečnosti nechtěla opis, potřebovala jsem změnu jména a rodného čísla, které na maturitním vysvědčení uvedeno je. V žádném případě nebudu nikde předkládat vysvědčení na nějakého Tomáše. (Kdo to je? 🙂
 
Tak jsem uvedla, že mi došlo ke změně jména a proto tu změnu potřebuji provést na vysvědčení.
„Ale z důvodu změny jména maturitní vysvědčení neměníme…“, nechápala.
„Ano, z důvodu změny jména se maturitní vysvědčení obvykle nemění, ale je tam jeden důvod, kdy ano.“
To jsem se ale mýlila, protože z důvodu změny jména a příjmení lze změnit maturitní vysvědčení i z jiného důvodu, než je změna pohlaví.
 
Hovoří o tom Vyhláška 3/2015 Sb.
 
Dovolila bych si citovat z blogu Dominiky, protože to byla ona, kdo mi tu vyhlášku našel:
 
Dokumenty, které škola vyhotovuje a jejich kopie v právních předpisech se dělí buď na opis a nebo stejnopis. U opisu stačí, když je totožný obsah a u stejnopisu musí být všechno identicky stejné, a proto když žádáme o vytvoření stejnopisu vysvědčení, mohou někteří učitelé (většinou i ten ředitel školy je převážně jen tím učitelem) dojít k závěru, že nemohou vytvořit stejnopis se změnou identifikačních údajů. Nenechte se tím odbýt a nasměrujte je na §4 odst. (6) 3/2015 Sb.
 
§4 odst. 6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení3), popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisem 4).
 
(Dominika dále uvádí, že vyhláška neplatí pro vysoké školy, ale ve vyhlášce se citují i diplomy o absolutoriu, takže já se zase domnívám, že platí i pro ně. Jelikož je v tom trochu zmatek, tak bych to v případě žádosti na VŠ určitě alespoň zkusila a odvolávala se na tuto vyhlášku. Dovoluji si nepochybovat o tom, že každá VŠ vyjde v našem případě vstříc (respektive jsem ještě v ČR nezaznamenala žádný problém)).
 
 
Paní sekretářce, která byla jinak velmi milá, jsem řekla, že jsem maturovala jako Novák, ale potřebuji mít vysvědčení na jméno Nováková, včetně změny rodného čísla.
 
„Jéé, to jsme tady ještě nikdy nedělali.“ 🙂
(Překvápko no.)
 
Nadiktovala mi e-mail, na který jsem jí měla popsat mé identifikační údaje, kopii maturitního vysvědčení a zákon, který hovoří o vytvoření tohoto stejnopisu s jiným jménem. Nebyla to moje povinnost, jen mě požádala, zda bych jí ho poslala, aby již pro příště věděla. (Až se zase bude měnit pohlaví některého studenta jejich školy).
 
Pro maturitní vysvědčení na mé nové jméno si budu moct přijet osobně příští týden nebo mi ho pošlou na dobírku.
 
 
Ale abych se vrátila k potvrzení o změně rodného čísla.
 
V této vyhlášce 3/2015 Sb. se pod poznámkou 4) uvádí, že změna rodného čísla se dokládá například doložením rodného listu.
 
Já mám už nový rodný list. Je na něm uvedeno, že jsem Tereza a také nové ženské rodné číslo. Ale není na něm (díky bohu) ani zmínka o rodném čísle starém a tak jakákoliv instituce může říct, že tohle číslo je sice moje, ale to staré nikoliv. Že se tu snažím o změnu majitele bůhvíčeho na mě!
 
Až si půjdu 3.8. pro občanský průkaz, zkusím je poprosit, zda-li by mi náhradní doklad neponechali. A nebo ještě lépe řeknu, že jsem ho ztratila (ale to bych musela lhát :(. Je pro mě totiž jednodušší mít v ruce tento doklad než žádný.
 
O změně rodného čísla se totiž žádné rozhodnutí nedělá. Viděla jsem papír z Ministerstva vnitra o jeho přidělení a byl to opravdu jen cár papíru A4, na kterém bylo pár strohých údajů jako informace pro matriku. Vypadal spíše jako výpis z nějakého elektronického systému a nebyl určený pro mě.
 
 
Tam, kde jsem nahlášená již jako Terry z dřívějška, je teď nahlášení změny podstatně snažší.
Tam, kde jsem pořád jako Tomáš musím doložit rozhodnutí z matriky o změně z Tomáše na Terry a navíc ještě posílám náhradní doklad k občance, ve kterém je změna jména i rodného čísla. Je možné také přiložit navíc rozhodnutí z matriky o změně z Terry na Terezu.
 
 

Živnostenský list

O problému se Živnostenským úřadem už jsem psala. Ten ve veřejně dostupné databázi zobrazuje veškeré změny, které proběhly s naším jménem u jednoho IČ, takže se kdokoliv může dočíst, že Tomáš se změnil tehdy a tehdy na Terry a ta se změnila tehdy a tehdy na Terezu.
To jsem naštěstí vyřešila tím, že před návštěvou matriky se žádostí o změnu jména jsem šla na Živnostenský úřad živnost ukončit, takže změna jména se automaticky do jejich veřejného registru nepropsala a zůstal tam jen Tomáš a Terry.
 
Ombudsman Dominice doporučil, aby živnost neukončovala a uvedl, že Živnostenský úřad postupuje v tomto případě (kdy zobrazí všechna tři jména) nesprávně, ale bude to nutné řešit, až k takové situaci dojde, což v případě Dominiky zatím není možné, jelikož není ještě po chirurgické změně.
 
Ale já ano, takže se k žádosti Dominiky připojím a budu panu ombudsmanovi oponovat, že pokud bych živnost neukončila, už bych měla ve výpise tři jména a jsem si jistá, že by trvalo roky, než bych se domohla jejich vymazání a ponechání jen toho aktuálního.
 
Není možné uvádět u našich aktuálních ženských jmen ještě další dvě předchozí, neboť nové ženské jméno máme přiřazené s platností od narození a obě původní jména jsou tedy neplatná. Nemluvě o dalším efektu, který zažila Dominika na vlastní kůži a to byla situace, kdy si klient prověřil její IČ a narazil na změnu z mužského na neutrální, což si v tomto případě zřejmě vyložil správně, protože zrušil smlouvu.
 
Opravdu nechci mít ve veřejně dostupném registru informaci, že kdysi nějaký Tomáš je teď Tereza.
 
 
 
Takže tento článek budu postupně doplňovat o informace, které s novým rodným číslem ještě zažiju a s Živnostenským úřadem také.
Vše teď závisí na tom, jak dopadnu na jiném (ne v místě bydliště) Živnostenském úřadě, kde po 3.8. (až dostanu občanku) přijdu zažádat o nový živnostenský list. Pokud mě do systému zavedou jako novou osobu, bude vše vpořádku. Jak mě ale upozornila pracovnice živnostenského úřadu u nás, nemusí to tak být, protože některé živnostenské úřady kontrolují provázanost v historii, kterou automaticky hlásí matrika. Proč některé ano a některé ne? Prý to není jejich povinnost, tak jsem na to zvědavá.
 
To ovšem nic nemění na tom, že Živnostenský úřad postupuje nesprávně.
 
 

Výpis z rejstříku trestů

Příští týden musím doložit výpis z rejstříku trestů. Tam žádný problém nepředpokládám (maximálně tak s pracovnicí Česko pošty, která tápe i nad běžnými úkony při ovládání počítače, natož se systémem Czechpoint).
Právě proto, že mi nové rodné číslo přiřadilo Ministerstvo vnitra očekávám, že kdybych byla ještě jako Tomáš se starým rodným číslem trestaná, vyskočí tato informace i pod novým rodným číslem u Terezy.
Ověřit to bohužel nemohu, protože Tomáš nebyl trestaný, ale je to pravděpodobné.
 
Stejně je to ale hezké, to moje nové rodné číslo 🙂
 
 
 
Doplněno 18.7.:
 

Povinné ručení

Existenci bonusů pro sjednání nového povinného ručení by mě ani nenapadlo zjišťovat, ale shodou okolností Tom kupoval nové auto a tak jsem mu zjišťovala, které povinné ručení je nejvýhodnější. Na jedné srovnávací stránce je možnost ověřit si, kolik má řidič bezeškodných měsíců a kolik škodných událostí.
 
Hned jsem to samozřejmě zkusila.
Po zadání typu osoby (muž), typu vozidla (osobní), rodného čísla a křestního jména ihned vyskočí požadované informace.
Nejprve jsem zkusila mé úplně původní jméno, ale údaje nebyly nalezeny. Tak jsem zkusila úplně nové jméno (opravila typ osoby na „žena“) a zadala i nové rodné číslo. Ale údaje také nebyly nalezeny. Přitom bonus mít musím. Autem jezdím a povinné ručení mám taky.
 
Nakonec se vše povedlo vyhledat podle mého neutrálního křestního jména s původním rodným číslem.
 
To znamená, že změna jména se časem automaticky projeví i v databázi České kanceláři pojistitelů, kde se bonusy prověřují, protože jim jsem nikdy nic nehlásila. (Taktéž jsem to tehdy nehlásila mé bance (AirBank) a kdysi z ničeho nic přeskočil v internetovém bankovnictví Tomáš na Terry).
 
Teď mě ale zajímá, zda se po čase „přenese“ bonus také automaticky na nové rodné číslo a jméno Tereza. Nerada bych přišla o své bonusy, když mám tu novou identitu 🙂 Předpokládám, že se vše přenese na Terezu. Tak schválně, jestli bude můj předpoklad správný.
 
Kdybych si šla totiž sjednat povinné ručení dnes, tak zaměstnanci pojišťovny vyskočí, že jsem ještě nikdy povinné ručení neměla a žádný bonus bych tedy nedostala. Ale já bych vytáhla, že se mi změnilo rodné číslo, krásně se vyoutovala a pak by mi bonus nejspíš uznali.
 
 
 
Doplněno 21.7.:
 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je naprostá banalita. Než je přiděleno nové rodné číslo, vystaví se na staré, jakmile mám nové rodné číslo, vystaví se na nové… jenže – jak jsem psala v tomto článku o postupu platnosti nového rodného čísla při vykazování lékařských výkonů pojišťovně, musím do 31.7. používat u lékařů ještě původní rodné číslo i jméno (Terry), zatímco od 1.8. již nové.
 
Kdybych počkala do 1.8., tenhle odstavec o cestovním pojištění bych ani nepsala, ale já si zrovna zítra usmyslela, že se půjdeme koupat s Kačenkou do Německa a tak nám sjednávám ještě pro jistotu malé připojištění za dvacku.
 
V dokladech jsem Tereza, ale pro lékaře ještě po staru Terry. Měla bych si tedy nechat vystavit cestovní pojištění ještě na staré číslo i jméno, protože pokud dojde k nějakému lékařskému výkonu, spáruje se v mé zdravotní pojišťovně do 31.7. správně.
 
Dnes je ale 21.7., což je naprosto pitomá doba na sjednávání cestovního pojištění, protože pokud se něco opravdu přihodí, budu mít doklad (občanku) na nové rodné číslo a Terezu, ale průkazku pojišťovny na staré číslo a Terry. Jelikož na průkazce zdravotní pojišťovny není fotka, mohou se oprávněně domnívat, že tento starý (ale do 31.7. platný) průkaz s úplně jiným rodným číslem a jménem nesouhlasící s dokladem totožnosti je někoho zcela jiného. Stejně tak sjednané cestovní pojištění může být považováno za sjednané pro někoho jiného.
 
Vy jste Tereza, tak jak to, že máte kartičku zdravotní pojišťovny a cestovní pojištění na jméno Terry?
 
V ČR by se to ještě vysvětlit dalo. Tahám všude s sebou rozhodnutí z matriky o změně jména, ale v Německu s českým rozhodnutím?
 
Cestovní pojištění do 31.7. sjednané na staré jméno i rodné číslo mít musím, protože při ošetření se účtuje mé pojišťovně ještě podle něj. Takto mě o tom informovala i má zdravotní pojišťovna.
 
Musím tedy doufat, že žádné cestovní pojištění sjednané na někoho, kým už pár dní nejsem, nebudu muset využít.

9 Comments

 • D.

  Milá, Terezko. Nejprve se musím veřejně přiznat, že včera, když jsem si přečetla Poslední článek, téměř jsem uronila slzu. Tudíž mě neskutečně těší, že se tady objevil článek nový. A budu doufat, že dojde na má slova a budeš vtipně i nevtipně (to snad minimálně nebo vůbec) narážet na následky proměny i nadále, což Tě "donutí" sem sem tam napsat. V žádném případě to nemyslím ve zlém a do Tvého nového života Ti přeji vše nejlepší a ještě něco navíc, ale velice sobecky přiznávám, že mám Tvůj blog moc ráda a doufám, že ještě nějaké články přibudou.

 • Markéta

  Je fajn, že píšeš i po posledním článku. Moc mi tvůj blog pomohl. A tento článek je opět přínosem pro mě i ostatní procházející proměnou. Díky ti. Máš pěkný blog a myslím si, že když občas něco napíšeš, budeme rády.

 • Tereza

  [4]:: Markétko milá, vždycky mě tak potěší, když tohle někdo napíše. Děkuji ti. A jsem ráda, že ses také vrhla na blog, který moc ráda zařadím tady mezi ostatní. Přeji ti, abys prošla vším s lehkostí ženy a s tím úsměvem, který jsem viděla na tvých fotkách a jsem si jistá, že bude přitahovat pozornost nejednoho kolemjdoucího muže.

 • Tereza

  [7]: Díky Terez za radu. Já jsem tak nějak v hloubi duše věděla, že nějaké takové potvrzení existuje, protože se řešilo kdysi hodně dávno na společném sezení (na jednom z prvních, jakých jsem byla, takže takovéhle věci týkající se čehokoliv po ukončené přeměně jsem pouštěla tehdy ještě z hlavy 🙂

 • Jana

  Zajímavý blog na který jsem narazila až nyní. Článek trochu delší, ale to nevadí. Ani si nedovedu představit, jak bych toto behání po úřadech a vysvětlování rozdýchala

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.