otєrєzє.cz

Matrika – neutrální jméno (díl I.)

Protože se informace o způsobu schvalování žádosti o neutrální jméno českými matrikami všude možně liší a závisí také na dané úřednici, rozhodla jsem se zjistit, jak je to se změnou jména na matrice v našem městě.
 
Napsala jsem dotaz přímo vedoucí matriky (s obavami a předpokladem, že se se mnou ani nebude bavit), ale přišla mi moc milá odpověď, ze které vyplynula snaha mi co nejvíce pomoci.
 
Tenhle článek nazývám „Matrika – díl I.“. Díl první proto, že jsem na matrice ještě nebyla. (Potřebovala jsem nejprve vědět, podle jaké metodiky postupují, abych si nepodávala předem neschvalitelnou žádost).
Díl II. bude o samotné návštěvě matriky (s žádostí o neutrální jméno) a díl III. bude poslední – o návštěvě matriky s žádostí o ženské jméno (tedy konečně ta moje vysněná Tereza…).
 
Tady jsou informace z matriky:
 
Změny jmen a příjmení při změně pohlaví mají v naší legislativě pevně dané normy.
Jména neutrální ověřujeme v publikaci paní Dr. Miloslavy Knappové – Jak se bude vaše dítě jmenovat.
 
Kniha už bohužel není téměř v prodeji.
Naše městská knihovna má pouze starší vydání, kde chybí 3000 nových jmen.
 
 
Změna jména a příjmení zákona o matrikách č. 301/2000 Sb.
 
§ 72
 
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
 
(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 
(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 
(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 
(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
 
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
 
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.
 
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.
 
Pokud rodiče vyberou pro dítě jméno, které není uvedeno v matriční příručce „Jak se bude vaše dítě jmenovat“ – Dr. Miloslava Knappová, obsahující přes 11000 jmen (v posledním 5. vydání z r. 2010 je jich dokonce už 14000) českých a cizojazyčných, a to i orientálních, je nejvhodnější se obrátit s dotazem na možnost volby takového jména na rodnou matriku, která bude dítě zapisovat.
 
Nenajde-li matrikářka požadované jméno a má pochybnosti o zvoleném jméně, může podle zákona doporučit rodičům, aby požádali o jeho (pravopisné) ověření soudní znalkyní. Při znaleckém jazykovém ověřování existence oficiální podoby jména a jeho pravopisu se používají speciální cizí slovníky osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky evropské i mimoevropské, dále pravidla přepisu z jazyků užívajících jiného písma než latinky a další odborné materiály, popř. též vyjádření odborníků na speciální (orientální apod.) jazyky či oblasti. Pravomoc rozhodnout o zápisu ovšem přísluší matrice.
 
Kniha od Dr. Miloslavy Knappové, kterou matriky používají, se na internetu stáhnout nedá 🙂
Existuje ale server babyonline.cz, který vytvořil databázi z části jmen z této knihy na adrese:
 
 
Má jít o databázi právě z posledního 5. vydání této knihy, která obsahuje místo původních 11000 již 14000 jmen, ale těch jmen je tam jen pár.
 
Navíc – sice si tam můžete vyjet i seznam jmen podle počátečního písmenka (případně zadat přímo jméno, které hledáte nebo dokonce vyhledat jméno podle zadaného data v roce), ale uváděno je pouze, zda je jméno ženské nebo mužské. Lze vyhledat jméno podle původu, kde je nabízeno „anglické obourodé jméno“, ale zobrazí se jen zhruba 20 anglických jmen. Chybí zde jasná informace o tom, že jméno lze použít pro obě pohlaví (tedy přesně to, co hledám – Nikola, Vlasta, Míša…).
Např. u Nikoly je uvedeno, že jde o jméno mužské! U Vlasty, že jde o jméno ženské. Míša tam není vůbec, přitom v neutrální podobě (pouze pro osoby, u kterých probíhá hormonální léčba) tyto domácí podoby jmen použít lze.
Já to ale chápu – ta databáze je vytvořená pro budoucí maminky, které neřeší neutralitu jména…
I tak je to ale pořád jedna z nejrozsáhlejších databází jmen, která se na českém internetu dá najít. Pro nás ovšem (díky chybějící informaci o neutralitě) nepoužitelná :/ A také tam nejsou ani zdaleka všechna jména z této knihy.
 
Trochu jazykově krkolomný server http://www.vyznamy-jmen.com/ zase využívá databázi jmen z FACEBOOKU. Porovnává 80.000 jmen a řekne vám, jak časté je vaše jméno právě na zmíněné sociální síti. Bohužel opět rozlišuje pouze jméno mužské NEBO ženské. Chybí logický operátor „and“.
 
Té moc milé paní vedoucí matriky jsem odepsala, že jí moc děkuji za pomoc i informace a poslala jí jednu svojí fotku… Musela jsem. Protože mi navrhovala, zda by nešlo přečkat tu přechodnou dobu do operace s původním mužským jménem.
Taky jsem o tom nedávno přemýšlela, ale nejde to.
Když mě zastaví policie nebo budu sedět u doktora a budu to já Tereza, kdo tam bude sedět třeba i v sukni a najednou se na celou čekárnu ozve: „Pan Novák!“ To se mám jako zvednout já? (To příjmení jsem si vymyslela).
Vyjmenovala jsem jí tam další situace, včetně těch na úřadech, kdy nám naše doklady s mužským jménem vlastně komplikují život a zatímco do místnosti vkročíme jako žena, po přečtení údajů úřednicí z našich dokladů máme být (úředně) muž… Těch nepříjemných situací je mnoho.
 
To není naše kratochvíle – měnit si jméno. Neděláme to jen kvůli tomu, abychom se cítily ženštěji. Má nám to pomoct v téhle společnosti…
 
Terezy se nevzdám. Jméno Nicol, Nikola nebo Andrea mi přijde hodně ženské, ale asi na ten přechodný rok překousnu to cizokrajné Terri nebo Teri (s měkkým). Pořád bude lepší, když mi všichni budou říkat „Teri“, než „Nicol“. I když to vypadá divně s tím mým českým příjmením. Terri s měkkým i žije v ČR jen jeden/jedna. V Teplicích 🙂 Nejdřív to jméno ale musím najít v té knize, jinak mám smůlu. Teri (s jedním „r“) v ČR nežije žádný/á.
 
Zajímavé je, že třeba zrovna u jména Nicola žilo v ČR v r. 2009 1400 žen, ale jen 40 mužů s tímto jménem. Tzn. že jen 3% mužů nosí toto jméno (takže je tím pádem hezky ženské). A ta 3% u mužů platí i pro jméno Nikola.
 
A ještě jedna zajímavá statistika Ministerstva vnitra – v České republice je nyní 55.000 křestních jmen!
Kniha Dr. Knappové (nejrozsáhlejší databáze u nás) jich obsahuje ale jen 14.000.
Samozřejmě mě napadlo čerpat ze statistik Ministertva vnitra, ale křestní jména se nedají vyfiltrovat podle pohlaví. Jsou tam mužská a ženská dohromady.
 
Závěr:
Kouknu do knížky, kterou používá ma trika a která se nedá sehnat a ověřím si použitelnost. Anebo rovnou napíšu na matriku, ať se mi tam mrknou 🙂 Když jsou tam tak hodní 🙂

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.