otєrєzє.cz

Za stejné výsledky dostávají dívky lepší známky, zjistil průzkum

22. května 2012 11:24
Známkování na českých středních školách je nespravedlivé. Chlapci mají lepší znalosti než jejich spolužačky, ale dostávají horší známky. Vyplývá to z analýzy společnosti Scio, která středoškoláky testuje pravidelně od roku 2005.
 
Ilustrační foto
 
„Tento rozdíl může být částečně dán i povahou zkoušky, např. u českého jazyka musí být do hodnocení v hodinách zahrnuty i oblasti, které písemné testy neověřovaly – kvalita písemného i ústního projevu, tvůrčí schopnosti, aktivita v hodinách atd.,“ uvádí analýza.

 
 
Rozdíly ve známkování podle pohlaví.
 
Tento argument je však platný právě jen v případě češtiny nebo jazyků. U matematiky je rozhodující písemná práce, a proto by se výsledky ve Scio testu měly se známkami více shodovat. Analýza však ukázala, že chlapci, kteří dostali na posledním vysvědčení trojku, měli v testu lepší výsledky než dívky, které se mohly pochlubit dvojkou. „Dá se proto říci, že známkování na školách je k chlapcům nespravedlivé,“ shrnulo Scio.
 
Skóre v matematice chlapců a dívek se stejnou známkou na vybraných typech škol.
 
Největší problémy mají žáci s matematikou, ukázaly testy. Průměrně z ní mají známku o půl stupně horší než z ostatních předmětů. „Zatímco z českého a anglického jazyka je průměrnou známkou na gymnáziích dvojka, z matematiky jsou průměrné známky skoro o půl stupně horší. Toto pořadí platí na všech typech škol zhruba stejně, ze čtyř předmětů vždy dávají nejhorší známky učitelé matematiky,“ uvádí analýza.
 
Potvrdil se také logický předpoklad, že žáci mají lepší výsledky v předmětech, které je baví. „Obzvlášť výrazně se tato závislost projevuje u nejméně oblíbených předmětů, jako je němčina a matematika, naopak u poměrně oblíbeného českého jazyka tak silná není,“ shrnulo Scio. Nedá se však říct, jestli žáci dosahují lepších výsledků, protože je předmět baví, nebo je předmět baví, protože mají dobré známky.
 
Scio dlouhodobě testuje žáky prvních a posledních ročníků středních škol. Od roku 2005 se do průzkumu zapojilo téměř 108 tisíc dětí z 655 škol všech typů. Studenti psali testy z českého, anglického a německého jazyka, matematiky a z obecných studijních předpokladů.
 
 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/skolstvi-znamky-divky-chlapci-dev-/domaci.aspx?c=A120522_111805_domaci_abr

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.