otєrєzє.cz

Počet osob s dokončenou přeměnou pohlaví

Věděli jste, že…
 
…mezi rokem 1942 a začátkem roku 2006 bylo v ČR (a býv. Československu) registrováno celkem 761 jedinců s diagnózou porucha pohlavní identity, z toho 269 MtF (35 %) a 492 FtM (65 %)?
K přeměně pohlaví dospělo ve sledovaném období celkem 331 z nich (77 MtF a 254 FtM), tedy 44 %.
 
Dosud ne spolehlivě vysvětleným jevem je fakt, že mezi transsexuálními klienty, kteří podstoupili přeměnu pohlaví, převažují v západní Evropě a v USA jedinci MtF (je jich přibližně třikrát více), zatímco ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Bulharsko, ale i Německo) převažovali lidé s transsexualitou FtM (dokonce v poměru až 5:1) (Brzek a Šípová, 1983, Godlewski, 1988). Lze však přitom předpokládat reálně vyrovnaný vzájemný poměr pohlaví (Landén a spol., 1996). Jako příčina tohoto nepoměru se předpokládal vliv odlišných společenských poměrů, obtížnější společenské prosazování jedinců MtF v tehdejších podmínkách socialistických států. Roli však mohly hrát i rozdíly v diagnostických kritériích.
 
Zdroj: http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/7423_preview.pdf

3 Comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.