otєrєzє.cz

Výsledky výzkumu

Ještě jednou bych se chtěla vrátit k diplomové práci p. profesorky Lenky Hačkové „Změna pohlaví studenta na naší škole“
 
Přemýšlela jsem o tom, jak vlastně okolí vnímá transsexuály. Nemyslím tím ty extravagantní osobnosti, které vystupují v nějakých show nebo v televizi, ale obyčejné lidi.
 
P. profesorka Lenka Hačková si udělala mezi studenty vlastní výzkum a je výsledky jsou zde. A jsou moc zajímavé, protože potvrzují, že lidé vnímají transexuála jako člověka, tedy jako někoho, s nímž navazují vztahy podle jeho charakteru a vlastností. Transexualita sama o sobě není problémem:
 
Str. 74
13.3. VÝSLEDKY VÝZKUMU
Vlastním výzkumným šetřením jsem došla k závěrům, že dvě hypotézy jsou
pravdivé a dvě nepravdivé.
Potvrdilo se, že osoby s transsexuálním chováním nemají problém s navazováním
přátelství. Z uvedených odpovědí je jasné, že studentům vadí chování konkrétní osoby,
nikoliv chování transsexuální. Nevadí jim tato pohlavní porucha. Řekla bych, že jsou
mnozí velmi tolerantní a empatičtí a to i ti, kteří nejsou s případem dotyčného studenta
blíže seznámeni.
Dále se potvrdilo, že transsexualita pro ně není problém. Toto chování nepovažují za
problémové. Zase jen u konkrétní osoby, nikoliv u celku.
U zbylých dvou hypotéz jsem došla k rozporuplným závěrům, takže jejich
pravdivost není potvrzena.
Celý výzkum probíhal po vyučování, trval asi jednu hodinu a byl zcela dobrovolný a
anonymní. Studenty jsem seznámila s otázkami a požádala je o písemné odpovědi. Po
celou dobu jsem je nechala samotné, abych je svou přítomností nerušila.
Výzkum, který jsem uvedla v úvodu své empirické části, jsem prováděla se svými
pedagogickými kolegy. Požádala jsem je o písemné vyjádření jejich pocitů, dojmů a
problémů spojených s tímto případem. Vše zcela dobrovolně a tímto jim děkuji za
spolupráci.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.