otєrєzє.cz

Výsledky chirurgické léčby MtF TS (2000-2013) FN Motol

Vrátila jsem se už z Motola domů (meatoplastika je jen na tři čtyři dny) a mám radost, protože se mi dostalo do rukou zhodnocení výsledků chirurgické léčby MtF TS na urologické klinice FN Motol za období 2000 – 2013.
 
O tomto průzkumu, který provedla sama klinika pod vedením mojí oblíbené MUDr. Čechové, doc. Jarolímem a MUDr. Chocholatým (všichni tři byli i u mě, když jsem tam před půl rokem ležela já) vím už několik měsíců, ale až teď se mi povedlo dostat se ke konkrétním číslům.
 
Protože tyto informace obsahují velké množství odborných termínů, na konec článku jsem umístila výklad všech zde použitých odborných pojmů.
 

2000 – 2013 (MtF)

 
 
Cíl:
Zhodnocení funkčních výsledků chirurgické léčby male to female transsexualismu (MtF TS) pomocí anonymního dotazníku.
 
Metodika:
V období let 2000 – 2013 bylo operováno 190 pacientek s MtF TS. Dotazník vlastní konstrukce byl rozeslán 164 pacientkám, které podstoupily chirurgickou konverzi pohlaví včetně následné úpravy zevního genitálu – komisuroplastik. Vrátilo se 39 vyplněných dotazníků. 48 adresátek nebylo zastiženo.
 
Výsledky:
Průměrný věk respondentek byl 39,7 let (20 – 66). U dvou byla konverze provedena na jiném pracovišti, u nás podstoupily sigmoideokolpoplastiku. U 31 pacientek proběhla konverze pohlaví bez chirurgických komplikací. Pro stenózu neovagíny podstoupily 4 pacientky sigmoideokolpoplastiku (2 operované na jiném pracovišti).
U jedné pacientky (operovaná na jiném pracovišti) vznikla uretrovaginální píštěl. U 4 dotázaných byla nutná opakovaná katetrizace pro retenci.
Komisuroplastiky podstoupilo 29 dotázaných bez komplikací. Potíže s hojením mělo 7 dotázaných, z toho u 6 byla následně provedena re-komisuroplastika. Problémy s močením měly po současně provedené meatotomii 2 pacientky. U 3 pacientek byla nutná další chirurgická úprava zúženého meatu uretry.
S výsledným vzhledem genitálu je spokojeno nebo velmi spokojeno 75 % dotázaných.
27 respondentek (69 %) prožívá klitoridální orgasmus ve většině případů nebo téměř vždy, 11 při vaginální penetraci.
4 dotázané (10 %) orgasmus nemají.
21 žen (54 %) hodnotí neovagínu jako dostatečnou ke styku.
21 dotázaných (54 %) je se sexuálním životem po konverzi spokojeno nebo velice spokojeno, před konverzí bylo se sexuálním životem spokojeno nebo velice spokojeno pouze 18 % dotázaných.
82 % respondentek hodnotí kvalitu močení po konverzi jako lepší nebo srovnatelnou se stavem před operací. Kvalita mikce se zhoršila u 7 dotázaných (20 %) – 1x recidivující striktura meatu uretry s nutností opakované dilatace, 3x oslabení a 2x rozstřikování proudu, 1x mírná stresová inkontinence.
 
 
Upozornění: Každá není stejná! 🙂
 
 
 
 
 
 
Závěr:
Chirurgická konverze pohlaví MtF TS nabízí kosmeticky přijatelnou podobu ženského genitálu se zachováním orgasmu a možnost pohlavního styku.
 
 
Pro porovnání jsem našla statistiku doc. Jarolíma za předchozí období:

1992 – 1999 (MtF + FtM)

Na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze bylo v letech 1992 až 1999 operováno 85 pacientů, 32 male-to-female a 53 female-to-male TS. Jejich věk se pohyboval od 19 do 51 let, v průměru 29 let. Průměrný věk male-to-female osob (29,8) byl o 1,3 let vyšší než u osob s transsexualizmem female-to-male (28,5). Při chirurgické konverzi pohlaví u male-to-female transsexualizmu byla pro modelaci ženského genitálu použita v 30 případech invertovaná kůže penisu a v 7 případech rektosigmoidální vaginoplastika.
U female-to-male transsexualizmu bylo uskutečněno 28 metaidoioplastik, 7 plastik neofalu z laloků kůže třísel a 43 redukčních mamárních plastik.

 

U všech těchto 85 male-to-female a female-to-male pacientů bylo uskutečněno celkem 158 operací, které zahrnovaly často několik výkonů (například redukční mamární plastika, hysterektomie adnexektomií, kolpektomie a metaidioplastika). Kolpoplastiky z invertované kůže penisu byly vytvořeny u 30 nemocných. Plastika imitující klitoris byla provedena u 27 pacientek. Korekce konvergence velkých labií vpředu byla doplněna u 18 pacientek Z-plastikou. Ve 14 případech bylo třeba dodatečně zkrátit hráz a poševní introitus tak připravit pro snazší imisi. U 10 pacientek byla ve druhé době provedena redukční plastika velkých labií.
Neovagina má jemnou hladkou stěnu, pacientky provádějí pravidelné autodilatace vibrátorem. Při sexuální stimulaci dochází k produkci uretrálního sekretu, který slouží jako přirozené lubrikans. Konvertované pacientky močí vsedě bez obtíží.
Pěti nemocným jsme vytvořili funkční sigmoidální neovaginu. U šesti pacientek byla indikací ke kolpoplastice s užitím sigmatu neovagina nedostatečných rozměrů. U páté pacientky jsme současně uzavřeli rektoperineální píštěl, která vznikla při pokusu o konstrukci neovaginy z invertované kůže penisu na jiném pracovišti.
 
Kompletní informace včetně detailního popisů operačních technik u MtF i FtM zde:
 
 
 
Můj komentář:
Zajímalo by mě, kde byly operované zmiňované pacientky původně z „jiného pracoviště“, které poté musely (a chtěly, čemuž se nedivím) podstoupit v Motole sigmoideokolpoplastiku. Muselo to být buď pracoviště v Ostravě nebo v Brně.
 
10 % MtF žen nemá orgasmus, zatímco u biologických žen je toto číslo až 30 %. To jsou ženy, které mají problém dosáhnout orgasmu, z toho 8 % ho nezažilo nikdy.
Z těch biologických žen, které orgasmus zažívají popsalo pouze 47 % z nich jako orgasmus srovnatelný s extází. Ostatní jej hodnotí jako „něco příjemného, ale bez výrazného emočního náboje“ nebo jako „tělesný zážitek“ či „harmonii mezi mužem a ženou“.
 
Ještě v roce 1913 orgasmu ale nedosáhlo až 80 % žen. (Studie Freudova žáka Alfreda Adlera)
 
Orgasmus opravdu není středobod vesmíru. (Myslím u žen :).
 
Ze všech 190 MtF pacientek operovaných v období 2000-2013 prodělalo následnou komisuroplastiku (z-plastiku) 36 pacientek (19 %). Při komisuroplastice se dotvarují některé části nového genitálu do přirozenější podoby (např. se schová klitoris) a počítá se s ní. (Jiná pracoviště ji nedělají). Jak je vidět, 81 % pacientek jí ale nepotřebuje, protože se vše zhojí tak, že to vypadá přirozeně i bez komisuroplastiky. Zda je nutná, zhodnocuje doc. Jarolím na kontrole 3-6 měsíců po operaci.
 
Průměrný věk operovaných MtF stoupá.
Zatímco v období 1992 – 1999 to bylo téměř 30 let, v období 2000 – 2013 už je to o deset let více – 39,7 let.
 
O podobnou statistiku jsem si napsala i do Thajska, ale tam mají zřejmě na práci důležitější věci, než odepisovat jedné bláznivé Češce 🙂 Původně jsem měla takový ambiciózní cíl, že porovnám tyto výsledky z více zemí, ale domnívám se, že by byly podobné.
 
Za celkové období od 1992 do 2013 (21 let) bylo provedeno ve FN Motol celkem 222 konverzí male-to-female. (Tohle číslo jsem opravdu ověřila ve FN Motol). Přičemž od r. 1949 do r. 1991 by mělo být MtF operací jen 44.
 
V průměru je to za toto poslední 21leté období 10,6 ročně, přičemž počet operací se od roku 2000 lehce zvýšil, ale podle statistik Hanky Fifkové je počet transsexuálních pacientů v její ordinaci již 20 let stále stejný a nezvyšuje se, jak by se mohlo někomu zdát.
 
Vezmeme-li tedy český celek 222 žen s dokončenou chirurgickou změnou pohlaví v ČR od r. 1992 do 2013 a podíváme se na výsledky spokojenosti, nespokojených se zevním vzhledem svého ženského genitálu jsou 4 ženy, ostatní jsou velmi spokojené, spokojené nebo napůl spokojené.
Se svým sexuálním životem po SRS hodnotí subjektivně nespokojenost 62 žen (28 %), ostatních 160 (72 %) spokojeno je.
28 % není ale žádné varovné číslo. Až 30 % biologických žen je se svým sexuálním životem také nespokojeno, takže prostě jen patříme mezi normální ženskou populaci (já to říkám pořád, že žádné extrémy mezi námi nejsou, některé z nás svalují vinu na bůhví koho, ale je třeba počítat s tím, že i některé biologické ženy prostě nejsou spokojené) a tak kdo si stěžuje, stěžovat si může. Ale kam si má asi tak stěžovat žena, která se jako žena narodila??? Bohu? Rodičům? To je přeci nesmysl.
 
Mluvčí VZP nedávno prohlásil, že mají v evidenci 750 osob s diagnózou F64.0. Oslovila jsem i ostatní pojišťovny, ale než mi odpoví (pokud vůbec), dovolím si odhadnout, že celkový počet evidovaných pacientů s potvrzenou diagnózou F64.0 je v ČR něco kolem 1000.
 
Doplnění: Jako první se ozvala ČPZP, která se odvolává na zákon o mlčenlivosti a nemůže mi tedy sdělit počet klientů s F64.0.
Záhy ale přišla odpověď z OZP, že počet klientů s F64.0 je u nich 218.
Zatím je to tedy spolu s VZP dohromady 968, takže můj odhad na celkový počet pacientů s F64.0 v ČR zvyšuji minimálně na 1100.
 
Našla jsem statistiku z USA (Encyklopedia of Surgery), která hovoří o 100-500 SRS operacích ročně v této zemi, přičemž na celém světě se odhaduje ročně počet SRS na 500-2500. Odhaduje se, že pouze 20-30 % transgender lidí nakonec dospěje až k operaci (což odpovídá i na česká měřítka). Podle statistik na jedné americké klinice v Kalifornii z celkových 1300 operovaných 2 zatoužili po svém původním těle. (U nás je to proslulá „TV umělkyně“ Gabriel/Diana maďarského původu soudící se o 17 miliónů).
 
Možná se bude zdát, že provedených operací v ČR je málo, ale dokončených přeměn v ČR opravdu není moc (zdá se, že ani celosvětově) a v ČR stále převažují FtM, jinak celosvětově jsou MtF a FtM zhruba vyrovnaní.
 
Mohla bych se tedy domnívat, že tento blog je určen pro opravdu nepatrnou minoritu v naší společnosti, ale není tomu tak. Je nás ve skutečnosti mnohem víc. Pokud je v ČR podle předpokladu 30.000 transsexuálů (jde o odhad podle celosvětového výskytu), pak by to znamenalo, že přeměnu dokončí jen 0,74 % z nich.
Jsem šťastná, že patřím mezi ně.
Ti ostatní jsou stále ještě zakleté princezny a zakletí princové.
Každý máme ale tu sílu něco s tím udělat.
 
Co se týče zacílení tohoto blogu na takové malé množství „kolegů“ a „kolegyň“ „od fochu“ :), původně nebylo mým cílem. To přišlo až později. Nejprve to byl deník. A teď už dávno vím, že většina čtenářů jsou lidé, kteří se narodili do správného těla. Jenže mají v sobě tolik empatie, že jsou všichni naši přátelé – sympatizanti 🙂 Potřebujeme vás a děkujeme vám! Pomáháte nám v těch nejtěžších chvílích našeho života.
 
A chtěla bych poděkovat i jmenovaným lékařům, protože dělají, co mohou. Jsou to oni, kdo nás vysvobozují z nesprávných fyzických schránek a dávají nám ty správné. Za mě jsem jim vděčná. Celá tahle přeměna je jeden takový velký zázrak.
 
Tři kouzelníci
 
 
(Toto je jediná aktuální fotka MUDr. Čechové a doufám, že se to nedozví, že jsem jí sem dala, ale já musela. Její optimismus, nadšení a radost z podařeného díla měl na mě neuvěřitelně pozitivní vliv během celého mého 17denního pobytu v Motole před půl rokem. MUDr. Čechová jednou plně nahradí doc. Jarolíma.)
 
Mimochodem víte, kdo vynalezl penilní inverzi – tedy techniku, která se při operacích MtF používá dodnes?
Byl to v 50. letech francouzský plastický chirurg Georges Burou. Tuto svou techniku představil na své klinici v Kasablance v Maroku v r. 1958-60.
 
Jeho první pacientky byly známé umělkyně z pařížských klubů jako Cocinelle, Bambi, April Ashley:
 
 
Já myslím, že super 🙂
Tehdy asi nikdo neřešil RLT, komise nebo potvrzení diagnózy.
 
Nejde mi na rozum, jak se u nás v ČR mohla první operace provést už v r. 1949. Vím z dřívějšího pátrání o historii těchto operací, že to bylo dokonce ještě dříve (1912!), ale tyto první pokusy jsou opředeny tajemstvím (I transsexualita má své dějiny, anebo co se stalo v Praze v r. 1912?). Například v USA se začalo až v r. 1966.
 
 
 

Výklad pojmů abecedně:

adnexektomie (FtM) – chirurgické odstranění vaječníků a vejcovodu
 
faloplastika (FtM) – vytvoření mužského genitálu
 
hysterektomie (FtM)- chirurgické odstranění dělohy
 
imise – v tomto případě pohlavní styk
 
introitus – poševní vchod
 
katetrizace – zavedení cévky pro odvod moči z močového měchýře po operaci (7-10 dní)
 
kolpektomie (FtM) – chirurgické odstranění pochvy
 
kolpoplastika – u biologických žen plastická operace děložního čípku, u TS žen vaginoplastika – vytvoření neovagíny, v tomto případě s použitím penilní kůže (v případě sigmoideokolpoplastiky s použitím 15cm části střeva)
 
komisuroplastika – označována též jako Z-plastika, ve FN Motol prováděna dodatečně do půl roku pro zlepšení vzhledu nového genitálu (viz foto v článku)
 
meatotomie, meatoplastika – plastická operace ústí močové trubice (meatu) zaručující její zprůchodnění
 
meatus – ústí močové trubice (uretry)
 
metaidoioplastika (FtM) – zvětšení a prodloužení klitorisu. Při léčbě androgeny po delší době dochází ke zbytnění klitorisu tak, že u některých pacientů může představovat skutečný penis. Je zachována citlivost i erotogenní zóny.
 
mikce – močení
 
neofalus (FtM) – nově vytvořený penis
 
píštěl (fistule) – nepříjemná pooperační komplikace. U MtF může výjimečně dojít k srůstu a propojení pochvy a střeva nebo pochvy a močového měchýře. Naopak u FtM vznikají píštěle nejčastěji po faloplastice na nově vytvořené močové trubici a jejím napojení na původní vyústění.
 
rektosigmoidální vaginoplastika – vytvoření neovagíny s použitím 15cm části střeva (viz také sigmoideokolpoplastika)
 
retence – zadržování moči, nemožnost vymočit se
 
sigma – úsek tlustého střeva
 
sigmoideokolpoplastika – vytvoření neovagíny s použitím 15cm části střeva (viz také rektosigmoidální vaginoplastika)
 
stenóza – zúžení
 
striktura – zúžení či zneprůchodnění (v tomto případě močové trubice – uretry)
 
uretra – močová trubice
 
 
Další dokument hodnotící výsledky chirurgické konverze pohlaví za období 1992 – 2009 (154 MtF konverzí) ke stažení zde:

17 Comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.