otєrєzє.cz

Moudré Slovensko chrání rodinu

Je 8. února 2015 a včera proběhlo na Slovensku referendum o ochraně rodiny.
To rozhodně nemohu nechat bez komentáře 🙂 Protože postoj ČR a SR se v tomto naprosto radikálně liší a je zajímavé diskutovat o tom, proč se mentalitou tak podobné národy mohou v tomto až tak moc lišit.
Těšila jsem se na toto referendum, ačkoli jsem předem (stejně jako pozorovatelé na Slovensku) věděla, jak dopadne.
 
Referendum vyvolala Aliance za rodinu, tedy za rodinu, kterou si nedávno na Slovensku definovali jako svazek výhradně mezi jedním mužem a jednou ženou. Jak se uvádí: Ačkoli stát nemá zasahovat lidem do soukromí, rodina je pro stát tak důležitá, že si uvědomuje její důležitost a je potřeba chránit její tradiční formu.
 
V EU k dnešnímu dni tedy registrované partnerství neuznávají tyto země:
 • Bulharsko
 • Kypr
 • Estonsko
 • Řecko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Malta
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
Aliance za rodinu: Sledujeme zahraničí, kde se práva dospělých prosazují nad práva dětí a nátlak se nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerství přes stejnopohlavní „manželství“ a adopce dětí. A tak jsme po dlouhé a zodpovědné úvaze zahrnující mnohé konzultace dospěli k přesvědčení, že referendum O OCHRANĚ RODINY je nevyhnutelné.
Pokud totiž povolíme registrovaná partnerství, kvůli evropským soudům jim musíme přiznat téměř stejná práva, jako manželství, včetně adopcí. Lidé mají právo říci, co chtějí pro své děti a jejich budoucnost a mají právo rozhodovat tak o důležitých věcech.

 

Vítáme všechny snahy politiků zaměřené na zlepšení situace v oblasti ochrany manželství a rodiny. Jsme rádi, že novelou ústavy byl vytvořený první potřebný krok k ochraně rodiny. Avšak je potřeba jít dále, abychom se vyhnuli scénáři Chorvatska, kde po zadefinování manželství bylo zavedeno registrované partnerství. A tomu podle rozhodnutí evropských soudů musí být poskytnutna téměř všechna práva jako manželům.

Takže v čem je tedy problém s registrovaným partnerstvím a tím, že děti vychovávají dvě osoby stejného pohlaví? Nějak jsem to z toho textu nepochopila. Pořád všude píší, že „se musí chránit tradiční rodina“, ale nepíše se konkrétně proč. Ani nemůže, protože by to bylo hodnoceno jako diskriminace.
 
Výsledky:
 
Referendové otázky byly tyto:

 

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?
3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, pokud jejich rodiče nebo děti samotné nesouhlasí s obsahem vyučování?
 
 
 
 
Z uvedeného vyplývá, že nejvíce přívrženců tradiční rodiny je na severu Slovenska (Námestovo) a nejvíce přívrženců registrovaného partnerství žije na jihu (Dunajská Streda) a na středním Slovensku (Rimavská Sobota).
 
Mapa okresů je s výsledky pouze pro otázku č. 1, ale podobné výsledky jsou i u zbývajících dvou otázek.
 
Aktivně hlasovali například mnozí občané Lendaku pod Tatrami, obce známé vysokým zastoupením věřících. Mnoho lidí přišlo k urnám v krojích a v místním kostele se modlili za dobrý průběh referenda.
 
Vysoké číslo pro zachování tradiční rodiny (kolem 92 %) je dané nízkou účastí, která byla 21 % (potřeba bylo 50 %). Referendum bylo pojato jako „záchrana tradiční rodiny, která je svazkem muže a ženy“ a tak šli volit převážně občané, kteří rodinu zachránit chtěli. Pokud to otočím na voliče, kteří nezaškrtli ANO, ale NE, tak ti by na Slovensku mohli být klidně označeni jako bojovníci proti tradiční rodině nebo podobným způsobem.
 
Dále pak většině voličů bylo toto referendum kradené. Jich se přece netýká a raději vyrazili na hory.
 
Podle slovenské pobočky Amnesty International by platné „ano“ v referendu znamenalo porušení mezinárodních úmluv o lidských právech.
 
„Referendum může vést k významnému kroku zpět v oblasti lidských práv na Slovensku. Pokud lidé v referendu odpoví ano a na základě toho budou přijaty konkrétní zákony, podpoří Slovensko diskriminaci na základě sexuální orientace a podkope sexuální vzdělávání a výchovu společnosti. Výsledek ukáže, jakým směrem se Slovensko vydá, jestli bude plavat proti, nebo se vydáme s proudem evropských lidskoprávních norem týkajících se rovnosti,“ uvedla před sečtením hlasů ředitelka neziskové společnosti Jana Malovičová.
Slovenská média výsledky zhodnotila tak, že Slováci se zachovali moudře.
 
Trocha ironie: Jsem ráda, Slovensko, že se chováš moudře a že podporuješ pouze tento typ rodiny:
 
 
 
Tyto děti považuješ, moudré Slovensko, za méně šťastné, nešťastné nebo poškozené:
 
 
Jsem ráda, že jsou země, kde si to nemyslí a kde mají děti rodiče, lásku, zabezpečení a ochranu (bez ohledu na pohlaví jejich rodičů)…
 
Slovensko je zemí, kde jim nestačí, že si odhlasují, že rodinou může být pouze rodič, pokud jeden z nich je muž a druhý žena a odvolávají se na tradiční formu rodiny. Ještě si toto rozhodnutí potřebují utvrdit referendem, vyvolat vášnivé diskuse a „pojistit“ se před tím, aby náhodou někdo nevyvolal snahy o to, aby děti mohly vychovávat třeba dvě ženy.
 
Na Slovensku musí žít někdo, kdo je otcem této myšlenky. Může to být jediný člověk, kterému se podařilo tuto myšlenku prosadit. Možná to bude někdo z Aliance za rodinu. Ale jsem si jistá, že pokud by žil v Česku, neměl by tu i přes svou veškerou snahu propagovat tento názor téměř žádnou šanci se prosadit.
 
 
A holky (i kluci) ze Slovenska – klidně se k tomu můžete vyjádřit. 🙂
I ty Anito. Byla jsi určitě hlasovat a zaškrtla jsi NE, že?
 
Tomuto slovenskému referendu jsem teď dala trošku prioritu před událostmi, které se teď dějí v mém životě a už nepatří na tento blog, ale cítím se teď jako opravdová princezna v pohádce…
 
O svém prvním plese, o jedinečné kamarádce z Moravy, která je na mé straně už 12 let, všechno tehdy věděla jako první (a jediná), ale teprve v pátek jsme se poprvé viděly, o blížící se komisi a o princi z pohádky možná někdy příště… 🙂

30 Comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.